9000 Варна, ул. Хан Омуртаг 2
office@transstroy-varna.bg +359 52 680 111
ПОВЕЧЕ ОТ 100 ГОДИНИ „ТРАНССТРОЙ ВAРНА” АД
 
е водещo дружество с опит в строителството на обекти от различен характер:
Строежи от 
- Високото строителство и прилежащата му инфраструктура
- Транспортната инфраструктура
- Енергийната инфраструктура
- Благоустройствената инфраструктура, 
- Хидротехническо строителство и опазване на околната среда

ТРАНССТРОЙ ВАРНА АД

За нас

Традиция, професионализъм, новаторство, компетентност, отговорност и толерантно партньорство. - това е „ТРАНССТРОЙ ВАРНА” Днес ние сме съвременна, динамична компания с ясна стратегия за развитие в бъдещето.

Повече
Политика на фирмата

ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ НА ФИРМАТА. Да създадем качествен строителен продукт, който да удовлетвори изискванията на нашите клиенти; Да инвестираме в квалификацията и лоялността на нашите специалисти, защото те са бъдещето на компанията...

Повече
Дейности и ресурси

- Строителна дейност
- Лабораторна дейност
- Основно строително оборудване и помощни стопанства

Повече
113

ГОДИНИ ИСТОРИЯ
1243

ПРОЕКТИ
74

СЕРТИФИКАТА
2646

ПАРТНЬОРА

Новини

Активни строителни дейности по подновяване на железния път и контактна мрежа в междугарието Гурково - Твърдица
19 Май 2023 г.

Екипът на "ТРАНССТРОЙ ВАРНА" АД активно работи по изпълнение на проект "Подновяване на железния път и контактна мрежа в междугарието Гурково - Твърдица с обща дължина 7845м по 3-та жп линия" Възложител: Национална Компания "Железопътна инфраструктура"

Повече
Подновяване на железния път и контактна мрежа в междугарието Гурково - Твърдица
02 Декември 2022 г.

Започва изпълнението на договор: "Подновяване на железния път и контактна мрежа в междугарието Гурково - Твърдица с обща дължина 7845м по 3-та жп линия:"

Повече
Пристанище за обществен транспорт с регионално значение „Езерово“, с. Езерово, община Белослав, област Варна
18 Ноември 2019 г.

Пристанище „Езерово“ се разполага върху част от площадката на материално техническата база на „ТРАНССТРОЙ ВАРНА“ АД граници:
* от север – на 50 m от жп линия София-Варна от km. 529+600 до km. 530+600;
* от изток – устие на нов топъл канал на ТЕЦ „Варна“;
* от запад – устие на съществуващ топъл канал на ТЕЦ „Варна“;
* от юг – акватория на Варненското езеро

Повече
ОБЯВА ЗА СРЕЩА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ от „Трансстрой Варна“ АД, гр. Варна, ул. „Хан Омуртаг“ №2
06 Август 2018 г.

ОБЯВА ЗА СРЕЩА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
от „Трансстрой Варна“ АД, гр. Варна, ул. „Хан Омуртаг“ №2
На основание чл. 97, ал. 4 във връзка с чл. 81, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда УВЕДОМЯВА всички заинтересовани физически и юридически лица, че са организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху околната среда(ОВОС) с всички приложения към него на инвестиционно предложение за изграждане на „Пристанище за обществен транспорт с регионално значение „Езерово“, с. Езерово, община Белослав, област Варна“.

Повече
Всички строителни дейности по проект „Модернизация на железопътен участък Пазарджик - Стамболийски, част от Трансевропейската железопътна мрежа" са завършени
30 Юни 2017 г.

Модернизацията на железопътната отсечка Пазарджик - Стамболийски е извършена по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ТРАНСПОРТ" 2007-2013 през периода 2013г. - 2017г. с безвъзмездната финансова помощ от Кохезионния фонд на ЕС, национално съфинансиране и съфинансиране от ДП"НКЖИ".

Повече
«Трансстрой-Варна АД» успешно приключи изпълненито на строителните дейности на проект
19 Декември 2015 г.

«Трансстрой-Варна АД» успешно приключи изпълнениeто на строителните дейности на проекта: «Дълбоководно заустване на пречистени отпадъчни води от ПСОВ - Равда»" ​«

Повече
Всички новини